Stomazorg

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Stagiaires
Thema: Verpleegtechnische handelingen
Competentie: Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent letterlijk mond of opening. In deze cursus gaan we in op deze onnatuurlijke openingen van de darmen. Er zijn verschillende soorten stoma’s; de urostoma, colostoma en ileostoma. Als je tijdens je werk in contact komt met cliënt met een stoma, wordt er van je verwacht dat je de stoma kunt verzorgen en de cliënt hierin kunt begeleiden. Er wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als de praktijk. Tijdens het praktijkgedeelte is er gelegenheid om een stoma te verzorgen en te oefenen met stoma materialen.

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (helpende niv 2, verzorgende niv 3, verpleegkundige niv 4 en 5, agogisch opgeleid niv 3, 4 en 5).

Leerdoelen

De cursist:

  • -Kan uitleggen wat een stoma is
  • -Kan de indicaties voor het aanleggen van een stoma benoemen
  • -Kan de verschillen tussen een colo-, ileo-, urostoma beschrijven
  • -Kan de basale kenmerken van stomamaterialen benoemen
  • -Kan de uitgangspunten van de verzorging van een stoma uitleggen
  • -Weet hoe het stoma opvangmateriaal moet worden aangebracht en verwijderd

 

Toetsing

Na de cursus wordt er een afspraak gemaakt voor een toetsing in de praktijk door een verpleegkundige van de medische dienst. Na deze toetsing komt men in het bezit van de bekwaamheidsverklaring ‘Stomazorg’.

 

Let op!: Voor medewerkers buiten Cello geldt dat de cursist een bewijs van deelname ontvangt. Een bekwaamheidsverklaring ontvangen zij niet van Cello, deze moet afgegeven worden door de eigen organisatie.

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
23 april 2019 van 9.30 tot 11.30 uur 8 Bekijk
3 juli 2019 van 9.30 tot 11.30 uur 8 Bekijk
19 november 2019 van 13.00 tot 15.00 uur 8 Bekijk