Uitzuigen van de mondholte

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Ouders, verzorgers, Stagiaires, Vrijwilligers van Cello
Thema: Verpleegtechnische handelingen
Competentie: Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

Een cursus waarbij het uitzuigen van slijm in de mondholte centraal staat. De cursist krijgt theoretische uitleg over de techniek van het uitzuigen en mogelijk complicaties die zich voor kunnen doen. Daarnaast wordt stilgestaan bij het gebruik en onderhoud van de apparatuur. In een skillslabsetting kan er met een pop worden geoefend.

Deze cursus is bedoeld voor verzorgende niveau 3 IG, verpleegkundige niveau 4,5 doktersassistent niveau 4, agogisch opgeleid 5,4,3, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan de redenen  benoemen van het uitzuigen van de mondholte.
  • kan vertellen wat de belangrijkste aandachtspunten van voor en tijdens het uitzuigen
  • kan de mogelijke gevaren van het uitzuigen benoemen
  • kan oppervlakkig slijm uitzuigen in de mondholte.

 

Toetsing

Na de cursus vindt er op de werkplek een werkplekobservatie plaats. Als de vaardigheid met voldoende wordt beoordeeld door de bekwame collega wordt dit doorgegeven aan de docent en krijgt de cursist de bekwaamheidsverklaring “uitzuigen mondholte”.

Let op!: Voor medewerkers buiten Cello geldt dat de cursist een bewijs van deelname ontvangt. Een bekwaamheidsverklaring ontvangen zij niet van Cello, deze moet afgegeven worden door de eigen organisatie.

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.