5 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

AutismeBelevingsCircuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer...

BOE (Brand, Ontruiming en eenvoudige EHBO) met e-learning

In de cursus komen de basisbeginselen rondom brand, ontruimen en EHBO aan bod. Men leert wat er aan (preventieve) voorzieningen aanwezig is op de werkplek en hoe te handelen bij calamiteiten.   Na het theoretisch...

Scholing ouderen: dementie en belevingsgerichte zorg

De thema’s ‘ouder worden’ en ‘dementie’ staan centraal in deze cursus. De scholing is voor medewerkers die te maken krijgen met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Er zal...

Stomazorg

Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent letterlijk mond of opening. In deze cursus gaan we in op deze onnatuurlijke openingen van de darmen. Er zijn verschillende soorten stoma’s; de urostoma,...

Uitzuigen van de mondholte

Een cursus waarbij het uitzuigen van slijm in de mondholte centraal staat. De cursist krijgt theoretische uitleg over de techniek van het uitzuigen en mogelijk complicaties die zich voor kunnen doen....

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachtenCompetentiegebied