46 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Het gebruik en toedienen van medicijnen

  Toelichting Dit is een praktijkgerichte cursus voor medewerkers die geneesmiddelen oraal of in de vorm van oor-, oog-, neusdruppels en zalven toedienen aan cliënten. In de cursus wordt gekeken naar de diverse...

Het gebruik van tilliften met e-learning

Er wordt op steeds meer groepen gewerkt met een tillift. Dit komt door de toenemende vergrijzing van cliënten en een toenemende zorgvraag.   Ook wordt er vanuit de Arbo beter gelet op het minimaliseren van de...

Het toedienen van een hoog klysma en darmspoeling

Een cursus over het toedienen van een hoog klysma en een darmspoeling. Beknopte uitleg van anatomie van de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm komt aan bod. Tevens een theoretische uitleg over het...

Het toedienen van sondevoeding

Een cursus waarbij het toedienen van sondevoeding via een neus-/maag- of PEG-sonde centraal staat.   De volgende onderdelen komen aan bod: Inbrengen van de neussonde: Alleen verpleegkundigen 4 en 5...

Intramusculair en subcutaan injecteren

Een cursus waarbij het intramusculair (in een spier) en subcutaan (onder de huid) injecteren centraal staat. De cursist krijgt vooraf theoretische uitleg over de twee verschillende vormen van...

Katheteriseren en blaasspoelen

In deze cursus staan verschillende onderwerpen met betrekking tot het catheteriseren van urine uit de blaas centraal. De cursist krijgt beknopte uitleg over de anatomie van de urinewegen en theoretische...

Kracht van eenvoud, Cello in beweging

Toelichting De beweegmethode ‘De kracht van eenvoud’ is ontstaan gedurende het project ‘Cello in beweging, zo kan het ook’ en blijft zich doorontwikkelen. Bewegen en bewogen worden is niet...

Leertraject EMB met e-learning

Uitgangspunt voor de begeleiding van mensen met EMB is het bewerkstelligen van een 'goed leven'. Een 'goed leven'is opgebouwd uit vijf levensgebieden. Dit zijn de zogenaamde LACCS-gebieden. De letters LACCS staan...

Leren over autisme in 2019

In 2017 willen we leren over autisme nog meer dan in voorgaande jaren verbinden aan maatwerk- leren en werkplek leren.Maatwerk:Als je als team of als een ondersteuner van een team signaleert dat er meer aandacht moet...

Nederlands ondersteunend met gebaren

De vaardigheid in gebaren van een cliënt wordt voor 75% bepaald door de vaardigheid van de begeleiders of leerkrachten die met hem/ haar communiceren. Hier ligt een enorme uitdaging in de zorg. Ga die uitdaging...
< Previous | 
1  |  2  |  3  |  4  |  5
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachten
Maatwerk en overig

Competentiegebied