46 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Basisscholing coördinerend begeleiders

  Deze cursus is momenteel in ontwikkeling.

Begeleiden van studenten (incl. e-learning)

De training is bedoeld voor medewerkers die leerlingen en stagiaires (gaan) begeleiden op de eigen werkplek. De te begeleiden leerlingen en stagiaires volgen doorgaans de opleiding Verpleegkunde,...

Begeleiders in Beeld

Ben jij iemand die steeds geboeid wordt door het moeilijk verstaanbare gedrag van cliënten?Ben jij iemand die kritisch durft te kijken naar hoe jij reageert op dat bijzondere gedrag?Ben jij je er bewust van dat jij...

Competentiegericht werken

Jij en je collega’s krijgen in toenemende mate te maken met een veranderende cliëntenpopulatie zoals de LVB cliënt met een bijkomende problematiek. Het betreft hier cliënten van (veelal) hoog niveau, waarbij het...

Diabetes mellitus

In deze cursus wordt ingegaan op wat diabetes (‘suikerziekte’) inhoudt voor de cliënt zelf en voor de omgeving. Waar moet je rekening mee houden in de dagelijkse omgang en het eten? Welke zaken...

Eten en drinken zonder problemen (met e-learning)

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een verhoogde kans hebben op eet- en drinkproblematiek van verschillend kaliber. Bijvoorbeeld als gevolg of samenhangend met specifieke syndromen, ernstige...

Herhalingscursus aandachtsfunctionaris bhv

In deze cursus krijg je tips en handvatten hoe je invulling kunt geven aan je rol als aandachtsfunctionaris bhv. Er wordt dieper ingegaan op een specifiek bhv-thema.   Er is gelegenheid voor uitwisseling van...

Herhalingscursus bhv voor medewerkers van grotere dagcentra

In deze cursus worden kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opgefrist en aangevuld.   Aan bod komen het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van een...

Herhalingscursus bhv voor nachtzorg-medewerkers

In deze cursus worden kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opgefrist en aangevuld. Aan bod komen het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van...

Herhalingscursus reanimatie met e-learning

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (N.R.R.) moet eenieder die een basiscursus reanimatie met goed gevolg heeft afgesloten minimaal 1 maal per jaar een herhalingscursus volgen....
< Previous | 
1  |  2  |  3  |  4  |  5
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachten
Maatwerk en overig

Competentiegebied