Basiscursus aandachtsfunctionaris bhv

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: ARBO + veiligheid
Competenties: Communiceren, Omgaan met grenzen, Ondersteunen van de cliënt, Professioneel werken
Basiscursus aandachtfunctionaris BHV Foto

In deze cursus leer je hoe je invulling kunt geven aan je taak als aandachtsfunctionaris bhv op je locatie. Je leert over specifieke bhv-risico’s en hoe je een preventierondgang op je locatie maakt.

 

We gaan in op de wijze waarop je in je team en met cliënten aandacht kunt besteden aan bhv. Je krijgt handvatten aangereikt voor het zelf organiseren en evalueren van een ontruimingsoefening.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan benoemen wat er van een aandachtsfunctionaris bhv op een locatie verwacht wordt
  • kan invulling geven aan de preventietaken op de eigen locatie en een preventierondgang maken
  • kan voorlichting en instructie geven over bhv aan teamleden en cliënten
  • kan een eenvoudige ontruimingsoefening uitzetten en evalueren op de eigen locatie 

Doelgroep

(Startende) aandachtsfunctionarissen bhv

 

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
30 september 2019 1 dagdeel 12 Bekijk

Aandachtsfunctionarissen BHV

Basiscursus aandachtsfunctionaris BHV
De cursus is bedoeld voor (startende) aandachtsfunctionarissen bhv.