Basiscursus bedrijfshulpverlening (bhv)

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: ARBO + veiligheid
Competenties: Omgaan met grenzen, Professioneel werken

In deze cursus leer je op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken/bestrijden van een beginnende brand.

 

Daarnaast leer je ook het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen op een locatie.

 

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor aankomend bedrijfshulpverleners, werkzaam in de nachtzorg en grotere dagcentra.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan levensreddende handelingen verrichten (elementen van EHBO) inclusief reanimatie en gebruik van AED
  • is in staat om een kleine beginnende brand te blussen
  • is in staat om een pand snel en veilig te ontruimen (o.a. prioriteiten stellen en deurprocedures toepassen)
  • kan communiceren tijdens een calamiteit en als eerste aanspreekpunt voor professionele hulpdiensten optreden.

 

Doelgroep

Deelname uitsluitend voor aankomend bhv’ers werkzaam in de nachtzorg en grotere dagcentra.

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Basiscursus BHV

46 shutterstock_60853219.jpg
Deelname uitsluitend voor aankomend bhv-ers werkzaam in de nachtzorg en grotere dagcentra.