Basis autisme met e-learning

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Autisme Spectrum Stoornis
Competenties: Vraaggericht werken, Communiceren, Ondersteunen van de cliënt

Een onmisbare cursus voor medewerkers die (gaan) werken met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod:

- informatie verwerking

- DSM V

- Wat is autisme?

- Theorie of Mind

- Cenmtrale Coherentie

- Executieve Functies

- Sensorische informatie verwerking

 

1. E-learningmodule:

Na inschrijving krijg je per e-mail een uitnodiging om de e-learningmodule te gaan volgen. E-learning is een digitale cursus waarin je praktijkgerichte kennis krijgt aangereikt. Hierin leer je wat een Autisme Spectrum Stoornis precies inhoudt en wat mogelijke gevolgen van de stoornis zijn op de ontwikkeling van een cliënt. Let op: De e-learning afgerond zijn voordat je aan de klassikale bijeenkomst mag meedoen.

 

2. Klassikale bijeenkomst (2 dagdelen):

De kennis heb je in de e-learningmodule opgedaan, het is tijd om het geleerde in de praktijk te brengen! Tijdens de bijeenkomst gaan we praktijkgericht aan de slag.

 

3. Een intervisiebijeenkomsten (2,5 uur intervisie):

De deelnemers uit de klassikale bijeenkomst worden verdeeld in twee groepen voor deze bijeenkomst. De intervisiebijeenkomst is erop gericht om samen met je collega’s situaties uit de eigen praktijk te bespreken. Van tevoren ingebrachte casussen en filmfragmenten zijn het werkmateriaal.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan gedragscriteria benoemen die behoren bij een ASS en kan deze gedragscriteria vertalen naar concreet gedrag
  • kan aangeven waar de concrete uitingen van gedrag typerend voor een ASS door kunnen worden verklaard
  • kan zich meer inleven in de gedachtewereld van een persoon met een ASS
  • kan beschrijven op welke wijze communicatie bij mensen met een ASS anders verloopt dan bij mensen zonder de stoornis
  • kan beschrijven op welke wijze begeleiders hun communicatie kunnen aanpassen om communicatie met mensen met een ASS meer optimaal te laten verlopen
  • kan vertellen wat belangrijke uitgangspunten in de begeleiding zijn van mensen met een ASS en kan deze uitgangspunten concretiseren
  • kan vertellen wat oorzaken kunnen zijn voor “probleemgedrag” bij mensen met een ASS en weten welke ingangen mogelijk kunnen zijn om dit gedrag te begeleiden

 

Doelgroep

Beroepskrachten in de zorg voor mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met cliënten met ASS.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Basis autisme

Basiscursus autisme 2
Een onmisbare cursus voor medewerkers die (gaan) werken met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).