BOE (Brand, Ontruiming en eenvoudige EHBO) met e-learning

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Medewerkers Cello, Stagiaires
Thema: ARBO + veiligheid
Competentie: Methodisch werken

In de cursus komen de basisbeginselen rondom brand, ontruimen en EHBO aan bod. Men leert wat er aan (preventieve) voorzieningen aanwezig is op de werkplek en hoe te handelen bij calamiteiten.

 

Na het theoretisch deel wordt er een ontruimingsoefening gehouden op de eigen werklocatie.

 

Leerdoelen

De cursist

  • is op de hoogte van de eenvoudige Eerste Hulptips en kan deze kennis toepassen
  • heeft kennis van de alarmerings- en ontruimingsprocedure zoals vermeld in het op de werkplek aanwezige BHV-handboek
  • heeft kennis van de kleine blusmiddelen en is op de hoogte van de brandklassen en de bijbehorende blusmiddelen
  • heeft kennis van de deurprocedure en kan deze toepassen
  • weet wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ontruiming
  • heeft actief deelgenomen aan een ontruimingsoefening.

 

Programma

De BOE-training wordt aangeboden middels een e-learning module en een praktijkmoment (teamverband) binnen de werklocatie.

De inschrijfprocedure voor de Boe-training is als volgt: 

Stap 1. De clustermanager en/of aandachtsfunctionaris schrijft het team in en kies hiervoor een moment en tijd uit de bijgevoegde data.

Stap 2. Geef door aan Netty Limbeek (nlimbeek@cello-zorg.nl) door: het team, gewenste datum en tijd en de namen van de medewerkers.

Stap 3. Van het Opleidingscentrum krijgen de medewerkers per e-mail een uitnodiging om de e-learning te volgen.

Stap 4. De e-learning module moet zijn afgerond voordat medewerkers aan de cursus mogen meedoen.

Stap 5. Het praktijk gedeelte vindt plaats binnen de werklocatie.

 

Bijzonderheden

Dit is een verplichte cursus voor alle medewerkers. Herhalingsfrequentie: 1x per 2 jaar. De inschrijving gebeurt per team en de cursus wordt op de werklocatie zelf gegeven. De cursussen kunnen op dinsdagen of donderdagen worden ingepland.

De E-learning is vernieuwd!
Deze e-learning is niet meer afhankelijk van een bepaalde browser en is ook te maken op je tablet!

 

 

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Vernieuwde e-learning!