63 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Aandachtsfunctionaris ergonomisch werken

In deze cursus word je voorbereid en getraind om je rol als aandachtsfunctionaris goed te kunnen vervullen.  Dag 1 staat in het teken van de rol en taken van de ergocoach en de instrumenten en middelen die je als...

Afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen & het begeleiden binnen wettelijke kaders

Jij en je collega’s worden zich tijdens deze maatwerktraining bewust wat vrijheidsbeperking inhoud. Ook worden zij zich bewust van het gegeven welke juridische kenmerken zich bij de begeleiding van clienten...

AutismeBelevingsCircuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer...

AutismeBelevingsCircuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer...

BOE (Brand, Ontruiming en eenvoudige EHBO) met e-learning

In de cursus komen de basisbeginselen rondom brand, ontruimen en EHBO aan bod. Men leert wat er aan (preventieve) voorzieningen aanwezig is op de werkplek en hoe te handelen bij calamiteiten.   Na het theoretisch...

Basis autisme met e-learning

Een onmisbare cursus voor medewerkers die (gaan) werken met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod: - informatie verwerking - DSM V - Wat is autisme? -...

Basiscursus aandachtsfunctionaris bhv

In deze cursus leer je hoe je invulling kunt geven aan je taak als aandachtsfunctionaris bhv op je locatie. Je leert over specifieke bhv-risico’s en hoe je een preventierondgang op je locatie maakt.   We gaan in...

Basiscursus bedrijfshulpverlening (bhv)

In deze cursus leer je op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken/bestrijden van een beginnende brand.   Daarnaast leer je ook het beperken van de gevolgen van ongevallen en...

Basiscursus reanimatie met E-learning

In Nederland worden wekelijks ongeveer 200 mensen buiten het ziekenhuis door een hartstilstand getroffen. Vaak is een acuut hartinfarct de oorzaak van een hartstilstand.   Een hart- of...

Basiscursus timemanagement

Word je soms ook zo geleefd? Verlies jij je af en toe in de waan van de dag? Gaat je tijd voor je gevoel verloren omdat hij wordt opgevuld door je collega’s, je leidinggevende, je cliënten of door wie...
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachten


Maatwerk en overig

Competentiegebied