Verhuizen

Ondersteuning van cliënten bij belangrijke thema's

Voorbereiding op verhuizen

Het is belangrijk dat cliënten goed worden voorbereid op grote gebeurtenissen, zoals een verhuizing. Hoe je een cliënt informeert over een verhuizing en hoe je hem hierop voorbereidt, moet steeds per cliënt worden bekeken.

 

De mogelijkheden

Er zijn enkele hulpmiddelen ontwikkeld om je te helpen met de voorbereidingen van de verhuizing van een cliënt, zoals verhuisboeken. Je kunt in dit boekje opzoeken welke methode voor welke cliënt het meest geschikt is.

 

1. Verhuisboek met pictogrammen

verhuiskofferVerhuiskoffer met inhoud

(ontwikkeld door Opleidingscentrum Cello)

 

Voor: 

Cliënten die pictogrammen herkennen en die zich kunnen verplaatsen in het idee van tijd en ruimte (die besef hebben van andere plaatsen en situaties) 

 

Wanneer beginnen:

Per individu beoordelen. Hangt af van mogelijkheden om vooruit te kijken in de tijd.

 

Tijd inzichtelijk maken

Met behulp van:

  • kalender
  • agenda
  • picto-agenda
  • (zelfgemaakte) scheurkalender 

De tijd die verstreken is, kan worden doorgekruist of uitgescheurd. 

Wij hebben eveneens een scheurkalender ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het verhuisboek kan in zijn geheel worden gebruikt, maar dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen te gebruiken al naar gelang het begripsniveau van de cliënt. 

Het verhuisboek maakt onderdeel uit van de verhuiskoffer. Daar zitten ook nog andere hulpmiddelen in, zoals een verhuisspel.

 

2. Verhuisboek met eigen foto's

Verhuizen 4

(ontwikkeld door Opleidingscentrum Cello)

 

Dit verhuisboek is eenvoudiger van opzet en inhoud. Het is een individueel boek, waar per cliënt eigen foto's en tekst in worden toegevoegd. Neem voor de mogelijkheden contact op met het Opleidingscentrum.

 

Voor:

Cliënten die geen pictogrammen herkennen, maar foto's wel. Zij moeten zich kunnen verplaatsen in het idee van tijd ruimte (besef hebben van andere plaatsen en situaties). Begrip van gesproken taal is nodig en moet verder gaan dan begrip van opdrachten in bekende situaties.

Afbeeldingen zijn slechts ondersteunend.

 

Wanneer beginnen:

Per individu beoordelen. Hangt af van mogelijkheden om vooruit te kijken in de tijd. Veel verder dan een paar dagen zal dit in de meeste gevallen niet zijn.

 

Tijd inzichtelijk maken:

Scheurkalender voor een paar dagen.

3. Voorwerpen, geuren, geluiden

verhuisdoos zonder dekselDe verhuisdoos voor voorwerpen, hier zonder bijbehorend deksel

Vergelijk dit met een baby of peuter: eigen dekentje met specifieke eigen geur of muziekdoosje zorgen voor herkenning en rust in de nieuwe situatie. Deze spullen worden in een eigen verhuisdoos (verkrijgbaar het Opleidingscentrum) gedaan. Een goede voorbereiding door begeleiders is essentieel.

 

Voor: 

Cliënten die geen pictogrammen of foto’s herkennen, maar voor wie voorwerpen, sensaties en routines belangrijk zijn.

 

Wanneer beginnen:

De cliënt echt voorbereiden is niet mogelijk. Hij kan wel betrokken worden door bijvoorbeeld een keer spullen mee over te laten brengen. Op de dag van de verhuizing kan de cliënt de meest belangrijke dingen mee verhuizen en een plaats geven in de nieuwe woning.

 

De nieuwe woonomgeving moet een vertrouwde plek worden. Dit kan worden vormgegeven door de herkenning van routines en voorwerpen en de bijhorende sensaties. Mogelijk kan hieraan gewerkt worden door bepaalde sensaties (bijvoorbeeld geur) bewust te introduceren in de oude woning om die vervolgens in de nieuwe woning te laten terugkomen.

 

Tijd inzichtelijk maken

Deze cliënten leven in het hier en nu. Het is niet haalbaar om dagen van tevoren iets duidelijk proberen te maken.

Autisme en communicatiesystemen

man en vrouw verhuizen

Cliënten met autisme en cliënten die gebruik maken van communicatiesystemen hebben extra hulp nodig. Het is—nog meer dan bij de anderen—nodig dat zij snel de nieuwe situatie gaan begrijpen en hierin kunnen functioneren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het communicatiesysteem in de nieuwe woning meteen opgepikt kan worden. Dit vraagt het nodige voorwerk: hoe organiseren we de nieuwe woonplek, waar komen de matchbakjes te hangen, welke verwijzers moeten eventueel aangepast of bijgemaakt worden, hoe introduceren we dit bij de cliënt, enz.

 

N.B. De gewone scheurkalender van het Opleidingscentrum is voor deze cliënten niet bruikbaar! De andere hulpmiddelen die genoemd zijn bij punt 1 tot en met 3 wel, afhankelijk van het niveau.

 

verhuiswagen

Bestellen en inzien hulpmiddelen

De verhuisboeken en scheurkalender zijn in te kijken en te bestellen bij het Opleidingscentrum, T 088-345 15 55, E oplc@cello-zorg.nl