Cliënten

Allure.png

Het Opleidingscentrum van Cello ondersteunt leervragen van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Op maat

Bij het leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden kunnen wij worden ingeschakeld. Samen wordt de leervraag van de cliënt concreet gemaakt. Er wordt gezocht naar een manier om de cliënt te ondersteunen in zijn leervraag. Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Wij hebben daartoe veel materialen en methodieken in huis. Zijn de materialen niet geschikt dan wordt er naar nieuw materiaal gezocht. Of het bestaande materiaal wordt aangepast aan het niveau of de praktijksituatie van de cliënt.

 

Wie

Daarnaast wordt er bekeken wie de leervraag van de cliënt het beste kan ondersteunen. Wie gaat er met de cliënt aan de slag? Dat kan een begeleider zijn of een medewerker van het Opleidingscentrum. Maar denk ook aan een vrijwilliger, een familielid of iemand anders uit het sociale netwerk van de cliënt. Ook een combinatie is mogelijk.

 

Als er tijdens het leertraject vragen zijn kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Een paar voorbeelden.

  1. Een cliënt wil leren om zijn sous vide maaltijden op te warmen. Dat gaat hij leren in zijn eigen woning, met zijn eigen magnetron. Wij zorgen voor het materiaal. Dat kan de instructie zijn hoe de magnetron bediend moet worden. Met foto’s en/of tekst. Dat kunnen ook recepten zijn of een lijst met tijden hoe lang iets in de magnetron moet.
  2. Een cliënt wil leren op een juiste manier de dozen op het werk te tillen. Dit gaat hij oefenen op het werk, met de dozen die hij moet leren tillen. Wij kunnen materiaal leveren waarop staat afgebeeld waar je op moet letten als je goed wilt tillen. Er kunnen ook foto’s van de cliënt zelf worden gemaakt, als hij goed tilt. Dit is dan tevens zijn cursusmateriaal. Het kan worden gelamineerd en op een zichtbare plaats worden opgehangen voor de cliënt.
  3. Een cliënt wil leren nee zeggen tegen bepaalde mensen. Hij gaat daar mee op de woning of op het werk aan de slag. Je kunt kiezen voor verschillende manieren om dat te doen. Eén daarvan is door middel van een werkmap en een DVD aan je leervraag werken. Een cliënt werkt aan zijn houding, de manier waarop hij nee kan zeggen. Maar vooral wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen zodat het lef ontstaat om nee te zeggen. Als er zich een situatie voordoet kan de cliënt daarin ter plekke ondersteund worden. De andere manier is deelnemen aan de groepstraining Hier sta ik!
    Hier sta IK! is een weerbaarheidstraining waarin je leert om voor jezelf op te komen. Of NEE te zeggen. Meer zelfvertrouwen te krijgen. Je niet omver te laten praten, maar te blijven staan. Deze training kan ook aangevraagd worden voor een groep  van een woonvoorziening of dagbesteding die dan samen de training kunnen volgen.