45 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Intramusculair en subcutaan injecteren

Een cursus waarbij het intramusculair (in een spier) en subcutaan (onder de huid) injecteren centraal staat. De cursist krijgt vooraf theoretische uitleg over de twee verschillende vormen van...

Katheteriseren en blaasspoelen

In deze cursus staan verschillende onderwerpen met betrekking tot het catheteriseren van urine uit de blaas centraal. De cursist krijgt beknopte uitleg over de anatomie van de urinewegen en theoretische...

Kracht van eenvoud, Cello in beweging

Toelichting De beweegmethode ‘De kracht van eenvoud’ is ontstaan gedurende het project ‘Cello in beweging, zo kan het ook’ en blijft zich doorontwikkelen. Bewegen en bewogen worden is niet...

Leertraject EMB met e-learning

Uitgangspunt voor de begeleiding van mensen met EMB is het bewerkstelligen van een 'goed leven'. Een 'goed leven'is opgebouwd uit vijf levensgebieden. Dit zijn de zogenaamde LACCS-gebieden. De letters LACCS staan...

Leren over autisme in 2019

In 2017 willen we leren over autisme nog meer dan in voorgaande jaren verbinden aan maatwerk- leren en werkplek leren.Maatwerk:Als je als team of als een ondersteuner van een team signaleert dat er meer aandacht moet...

Nederlands ondersteunend met gebaren

De vaardigheid in gebaren van een cliënt wordt voor 75% bepaald door de vaardigheid van de begeleiders of leerkrachten die met hem/ haar communiceren. Hier ligt een enorme uitdaging in de zorg. Ga die uitdaging...

Omgaan met cliënten met epilepsie

Deze cursus bevat theoretische en praktische uitleg over epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Na de cursus is de deelnemer bevoegd om een cliënt met een epileptische aanval te...

Opfris autisme (met e-learning)

Volg de Opfris autisme en je bent weer helemaal op de hoogte van theorieën die autisme verklaren en van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autisme.  informatie verwerking - DSM V - Wat is autisme? -...

Opvang van collega’s na een ingrijpende gebeurtenis

Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om ingrijpende gebeurtenissen mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de confrontatie met ziekte of overlijden van...

Outdoor teamtraining

“Heel relaxed om op deze manier met elkaar aan de slag te gaan. Zonder het door te hebben ben je hard aan het werk enword je als team en individu een spiegel voorgehouden. We kunnen hier nu echt mee aan de...
< Previous | 
1  |  2  |  3  |  4  |  5
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachten
Maatwerk en overig


Competentiegebied