Basiscursus verantwoord verplaatsen

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Vrijwilligers van Cello
Thema: ARBO + veiligheid
Competenties: Omgaan met grenzen, Ondersteunen van de cliënt, Professioneel werken

Dit is een praktische cursus voor medewerkers die veelvuldig of langdurig personen of materialen tillen en verplaatsen in zorgsituaties.

 

In de cursus leren cursisten op de juiste manier te tillen en te transfereren om een verkeerde of te zware fysieke belasting – en daarmee blessures – te voorkomen.

 

Er wordt gewerkt aan een attitudeverandering met betrekking tot het maken van transfers en de werkhouding tijdens de verzorging en begeleiding van de cliënt. Cursisten leren knelpunten in de eigen werksituatie te signaleren en waar mogelijk zelf op te lossen.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan benoemen waarom het juiste gebruik van til-, duw-, trek- en transfertechnieken én het aannemen van een goede werkhouding bijdraagt tot een vermindering van klachten als gevolg van fysieke belasting
  • kan optimaal en veilig tillen en verplaatsen
  • kan problemen signaleren met betrekking tot het maken van til-, duw-, trek-, en transferhandelingen
  • kan theoretische kennis met betrekking tot fysieke belasting gebruiken in de praktijk en zo tot betere oplossingen komen voor til-, duw-, trek- en transferproblemen
  • kan werken met een individueel tilprotocol
  • kan verschillende pathologieën, die ten gevolge van foutieve fysieke belasting kunnen ontstaan, benoemen

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die in hun dagelijks werk te maken hebben met tillen of transfereren van personen en/of materialen in de zorgsituatie.

 

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
24 mei 2019 2 dagdelen 12 Bekijk
24 mei 2019 2 dagdelen 12 Bekijk

Verantwoord verplaatsen

Basiscursus verantwoord verplaatsen 2
De cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die in hun dagelijks werk te maken hebben met tillen of transfereren van personen en/of materialen in de zorgsituatie.