Diabetes mellitus

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Verpleegtechnische handelingen
Competentie: Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

In deze cursus wordt ingegaan op wat diabetes (‘suikerziekte’) inhoudt voor de cliënt zelf en voor de omgeving. Waar moet je rekening mee houden in de dagelijkse omgang en het eten? Welke zaken moeten extra worden gecontroleerd? Hoe herken je een ‘hypo’ (te lage bloedsuiker) en wat doe je dan? Ook leer je omgaan met een bloedsuikermeter en, indien van toepassing, het injecteren met een insulinepen.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en anders opgeleiden (niveau 3, 4 en 5) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan globaal vertellen wat diabetes mellitus is
  • kan de verschillende klachten benoemen
  • kan de belangrijkste aandachtspunten rondom de zorg en controle van een diabeet benoemen
  • kan aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn met betrekking tot het dieet
  • kan uitleggen hoe te handelen bij een hypoglycaemie
  • kan vertellen hoe het bloedsuiker bepaald moet worden en kan deze handeling uitvoeren
  • kan subcutaan insuline injecteren met behulp van de insulinepen

 

Het praktische bijscholingsonderdeel ‘injecteren met de insulinepen’ wordt behandeld aan het eind van de cursus (niveau 3, 3-IG + 4/5)

 

Bijzonderheden

Na deelname aan de cursus krijgt de deelnemer een bekwaamheidsverklaring voor:

  • bloedsuiker bepalen met behulp van de glucosemeter door middel van een vingerprik
  • subcutaan insuline injecteren met de insulinepen (niveau 3, 3-IG, VP 4/5) wanneer deze handeling ook op de woning wordt uitgevoerd en iemand van de VMD heeft meegekeken. Komt insuline spuiten niet voor op de woning dan ontvang je alleen een bekwaamheid bloedsuiker prikken. 

Let op!: Voor medewerkers buiten Cello geldt dat de deelnemer een bewijs van deelname onvangt. Een bekwaamheidsverklaring ontvangen zij niet van Cello, deze moet afgegeven worden door de eigen organisatie.

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
25 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
16 april 2019 van 13.30 tot 15.30 uur 8 Bekijk
23 mei 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
12 juni 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
2 juli 2019 van 13.00 tot 15.00 uur 8 Bekijk
29 augustus 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
17 september 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
22 oktober 2019 van 13.00 tot 15.00 uur 8 Bekijk
12 november 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk
11 december 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 8 Bekijk

Diabetes mellitus

Diabetes Mellitus 2
Het praktische bijscholingsonderdeel ‘injecteren met de insulinepen’ wordt behandeld aan het eind van de cursus (niveau 3, 3-IG + 4/5)