Basiscursus reanimatie met E-learning

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Vrijwilligers van Cello
Thema: Verpleegtechnische handelingen
Competentie: Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

In Nederland worden wekelijks ongeveer 200 mensen buiten het ziekenhuis door een hartstilstand getroffen. Vaak is een acuut hartinfarct de oorzaak van een hartstilstand.

 

Een hart- of circulatiestilstand is een direct levensbedreigende situatie. Reanimatie kan, wanneer dit snel wordt opgestart, een kans betekenen op overleven.

 

De meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen. Reanimatie is een combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing.

 

De nieuwste richtlijnen (2012) van de N.R.R. (Nederlandse Reanimatie Raad), waartoe ook het gebruik van een AED behoort, zullen tijdens de cursus worden toegelicht.

 

De cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan een hart- of circulatiestilstand bij een slachtoffer vaststellen
  • kan 112 alarmeren
  • kan een reanimatie starten
  • kan gebruik maken van een AED

 

Programma

De cursus is opgedeeld in 2 stappen:

Stap 1 De E-learningmodule. Na inschrijving krijg je per e-mail een uitnodiging om een e-learningmodule te gaan volgen. E-learning is een digitale cursus waarin je praktijkgerichte kennis krijgt aangereikt. In deze module leer je de voor reanimatie relevante theorie.

Stap 2. Klassikale bijeenkomst; De kennis heb je in de e-learningmodule opgedaan, het is tijd om het geleerde in de praktijk te brengen! Tijdens het praktijkmoment kun je onder begeleiding oefenen met reanimeren.

De e-learningmodule moet zijn afgerond voordat je aan de klassikale bijeenkomst deelneemt.

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
14 juni 2019 van 13.30 tot 14.30 uur 4 Bekijk
9 september 2019 van 13.30 tot 14.30 uur 4 Bekijk
9 september 2019 van 14.45 tot 15.45 uur 4 Bekijk
9 september 2019 van 16.00 tot 17.00 uur 4 Bekijk
3 oktober 2019 van 14.45 tot 15.45 uur 4 Bekijk
3 oktober 2019 van 16.00 tot 17.00 uur 4 Bekijk

Reanimeren

reanimeren
Reanimeren; een kans op overleven