Begeleiden van studenten (incl. e-learning)

Basiscursus competent en methodisch opleiden in de praktijk

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Coaching en begeleiding
Competentie: Professioneel werken

Toelichting

De training is bedoeld voor medewerkers die leerlingen en stagiaires (gaan) begeleiden op de eigen werkplek. De te begeleiden leerlingen en stagiaires volgen doorgaans de opleiding Verpleegkunde, Verzorgende, MMZ, MZ, Helpende Welzijn, Helpende Zorg, HBOV of SPH, volgens de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of beroepsopleidende leerweg (BOL). Naast informatieoverdracht ligt het accent van de cursus vooral op het oefenen van vaardigheden.

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die starten met het begeleiden van leerlingen en stagiaires.

De cursus bestaat uit 3 onderdelen

  •  de rol en taken van de opleider (de werkbegeleider)
  •  de rol en taken van de begeleider
  •  de rol en taken van de beoordelaar

Leerdoelen

De cursist

  • is in staat de leerling of stagiaire te helpen de transfer te maken van kennis naar praktisch handelen
  • is in staat om op adequate wijze opleidingsactiviteiten uit te voeren ter ondersteuning van het leerproces van de leerling
  • is in staat om op adequate wijze de leerlingen te helpen hun leerproces op de werkeenheid te structureren met behulp van een, in samenspraak opgesteld, persoonlijk activiteitenplan
  • brengt de coördinerend begeleider op de hoogte van de voortgang en de leerdoelen van de leerling.

  E-learning is onderdeel van deze cursus.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Begeleiden van leerlingen & stagiaires

begeleiden van leerlingen stagiaires
Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die starten met het begeleiden van leerlingen en stagiaires.