47 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Aandachtsfunctionaris ergonomisch werken

In deze cursus word je voorbereid en getraind om je rol als aandachtsfunctionaris goed te kunnen vervullen.  Dag 1 staat in het teken van de rol en taken van de ergocoach en de instrumenten en middelen die je als...

Basis autisme met e-learning

Een onmisbare cursus voor medewerkers die (gaan) werken met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod: - informatie verwerking - DSM V - Wat is autisme? -...

Basiscursus aandachtsfunctionaris bhv

In deze cursus leer je hoe je invulling kunt geven aan je taak als aandachtsfunctionaris bhv op je locatie. Je leert over specifieke bhv-risico’s en hoe je een preventierondgang op je locatie maakt.   We gaan in...

Basiscursus bedrijfshulpverlening (bhv)

In deze cursus leer je op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken/bestrijden van een beginnende brand.   Daarnaast leer je ook het beperken van de gevolgen van ongevallen en...

Basiscursus reanimatie met E-learning

In Nederland worden wekelijks ongeveer 200 mensen buiten het ziekenhuis door een hartstilstand getroffen. Vaak is een acuut hartinfarct de oorzaak van een hartstilstand.   Een hart- of...

Basiscursus verantwoord verplaatsen

Dit is een praktische cursus voor medewerkers die veelvuldig of langdurig personen of materialen tillen en verplaatsen in zorgsituaties.   In de cursus leren cursisten op de juiste manier te tillen en te...

Basiskenmerken LVB en bijkomende problematiek

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. De cliënt heeft onder andere door zijn beperking, een bijzondere...

Begeleiden van studenten (incl. e-learning)

De training is bedoeld voor medewerkers die leerlingen en stagiaires (gaan) begeleiden op de eigen werkplek. De te begeleiden leerlingen en stagiaires volgen doorgaans de opleiding Verpleegkunde,...

Bewegen bij de ouder wordende cliënt, op haptonomische basis

Dat bewegen belangrijk is weten we allemaal. In deze cursus staat het belang van bewegen centraal, juist bij de ouder wordende cliënt. Interactief gaan we aan de slag met hoe we in de praktijk het...

Competentiegericht werken

Jij en je collega’s krijgen in toenemende mate te maken met een veranderende cliëntenpopulatie zoals de LVB cliënt met een bijkomende problematiek. Het betreft hier cliënten van (veelal) hoog niveau, waarbij het...
1  |  2  |  3  |  4  |  5
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Type leeractiviteit


Bij- en nascholing beroepskrachten

Maatwerk en overig


Competentiegebied