Herhalingscursus bhv voor nachtzorg-medewerkers

Verdiepingscursus op de basiscursus ‘bedrijfshulpverlening’

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: ARBO + veiligheid
Competenties: Omgaan met grenzen, Professioneel werken

Toelichting
In deze cursus worden kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opgefrist en aangevuld. Aan bod komen het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van een beginnende brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen op een locatie.

Leerdoelen
De cursist
•    heeft actuele kennis van verlenen van eerste hulp bij ongevallen, inclusief reanimatie en gebruik AED, 

     brandbestrijding en ontruiming/evacuatie
•    heeft geoefend met levensreddende handelingen inclusief reanimatie en gebruik van AED
•    heeft blusvaardigheden getraind
•    heeft ontruimingsvaardigheden getraind
•    heeft het communiceren tijdens een calamiteit getraind.

Bijzonderheden
Deze cursus dient minimaal 1x per jaar gevolgd te worden om het bhv-certificaat geldig te houden.

Doelgroep
Uitsluitend voor beroepskrachten die werkzaam zijn in de nachtzorg. Bij deelname is vereist dat je de basiscursus ‘bedrijfshulpverlening’ hebt gevolgd.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.