Leren over autisme in 2019

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Competenties: Communiceren, Vraaggericht werken, Ondersteunen van de cliënt
meltdown-1312488 640

In 2017 willen we leren over autisme nog meer dan in voorgaande jaren verbinden aan maatwerk- leren en werkplek leren.

Maatwerk:
Als je als team of als een ondersteuner van een team signaleert dat er meer aandacht moet zijn voor de ondersteuning van mensen met autisme kan een maatwerk leertraject gemaakt worden. Vaak is de vraag: Wat moet er nu geleerd worden en hoe gaan we dat met en van elkaar leren.

Als er een vraag is kan deze voorgelegd worden aan de opleidingsadviseur en/of aan een praktijkcoach. Vervolgens gaat een opleidingsadviseur en/of docent autisme en/of praktijkcoach autisme samen met jullie de leervraag vaststellen en een maatleertraject uitzetten. Soms is het zinvol dat vooraf de praktijkcoach autisme eerst eens komt kijken op de plek waar de cliënten met autisme wonen of werken. Er wordt dan naar de volgende zaken gekeken: Hoe ziet de begeleidingsstijl eruit, hoe verloopt de communicatie, is er aandacht voor ontwikkeling en positieve kanten, wordt er samengewerkt met ouders/familie en worden de dagelijkse dingen voldoende verduidelijkt etc. Kortom, is een woning of dagbestedingsplek TEACCH proof? Er kan dan gekeken worden welke specifieke kennis er nog nodig is en hoe de vertaalslag van de kennis naar de dagelijkse praktijk voor jouw team gemaakt kan worden. Hoe leren jullie?

Voor het maatwerk leertraject autisme kunnen een aantal al ontwikkelde leerinstrumenten gebruikt worden:

E-learning autisme Cello

 • autisme ervaringscircuit, een manier waarop je autisme meer van binnenuit leert kennen.
 • Gezamenlijke verdieping
 • Casuïstiek bespreking
 • Opfrissen van theoretische kennis
 • Autisme en sensorische informatieverwerking
 • TEACCH methodiek toepassen in de praktijk, binnen Cello is gekozen voor het programma van TEACCH, deze hanteren we als methode.
 • Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag ( externe docent/coach)
 • Observeren en werkplek leren (samen met de praktijkcoach of andere ondersteuner zoals logopedist, gedragskundige).

Deze basiselementen kunnen op verschillende wijzen ingepast worden in een leertraject autisme op maat.

Regulier aanbod:

De basis voor leren is er ook in een regulier aanbod voor die medewerkers voor wie het werken met mensen met autisme nieuw is of voor medewerkers waar bij de kennis over autisme niet meer toereikend is (nieuwe ontwikkelingen).

 • E-learning autisme 
  Kan altijd, op ieder moment gevolgd worden door een Cellomedewerker door in te loggen op het Cello-leerportaal

De volgende cursussen zijn onder ons bij- en nascholingsaanbod te vinden:

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Regulier aanbod

S&A2
e-learning autisme, Basiscursus autisme, Opfriscursus autisme en Probleemgedrag bij cliënten met autisme: een uitdaging?