Seksualiteit is een ontwikkelingstaak (EMB)

Een training voor begeleiders van cliënten met een (zeer) ernstige tot matige verstandelijke beperking

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Competenties: Vraaggericht werken, Communiceren, Ondersteunen van de cliënt

Een training voor begeleiders van cliënten met een (zeer) ernstige tot matige verstandelijke beperking.

Toelichting:

Als begeleider wil je een cliënt goed kunnen ondersteunen. Ook als het gaat om seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag. Dat dit niet altijd meevalt, blijkt uit een evaluatie van de meldingscommissie seksueel misbruik:

 • begeleiders zijn vaak handelingsverlegen
 • er is nauwelijks aandacht voor de seksualiteit van de cliënt in zijn ondersteuningsplan
 • er zijn weinig meldingen van seksueel misbruik, in tegenstelling tot de landelijke cijfers
 • begeleiders zijn vaak reactief en beheersmatig bezig als het gaat om seksualiteit.

De training is bedoeld voor medewerkers die werken met cliënten met een (zeer) ernstige tot matige verstandelijke beperking. De training is het meest effectief wanneer het hele team deelneemt. Bij deelname van een deel van het team zal er extra aandacht moeten zijn hoe deze deelnemers het geleerde met het team gaan delen.

Doelen van de training:

 1. Stimuleren van aandacht voor het thema seksualiteit en intimiteit bij cliënten met een (zeer) ernstige tot matige verstandelijke beperking binnen de eigen instelling / afdeling.
 2. Bewustwording van de invloed van eigen normen en waarden op het professioneel handelen met betrekking tot het thema seksualiteit en intimiteit.
 3. Inzicht krijgen in de “normale” psychoseksuele ontwikkeling en deze kunnen herkennen in het (seksueel) gedrag van cliënten binnen de eigen afdeling.
 4. Kennis en vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het in gesprek gaan over seksualiteit met collega’s en met ouders.
 5. Kennis en vaardigheden ontwikkelen om in gesprek te gaan met een cliënt over seksueel gedrag of om seksueel gedrag van een cliënt gepast aan te sturen.
 6. Inzicht krijgen in normaal en afwijkend seksueel gedrag in relatie tot de biologische leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd van cliënten aan de hand van “Het Vlaggensysteem”.
 7. Procedures met betrekking tot seksualiteit en seksueel misbruik zijn bekend bij begeleiders.
 8. Kunnen werken volgens de methode van de Hermeneutische cirkel om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te begrijpen en te plaatsen binnen het persoonsbeeld van de cliënt, om vervolgens goed aan te kunnen sluiten in het begeleiden van de cliënt met betrekking tot het thema seksualiteit.

 

Duur van de training:

3 dagdelen

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.