Seksualiteit is een ontwikkelingstaak (LVB)

Een training voor begeleiders van (jonge) cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Competenties: Vraaggericht werken, Communiceren, Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

Als begeleider wil je een cliënt goed kunnen ondersteunen. Ook als het gaat om seksuele ontwikkeling en seksueel gedrag. Dat dit niet altijd meevalt, blijkt uit een evaluatie van de meldingscommissie seksueel misbruik:

  • begeleiders zijn vaak handelingsverlegen
  • er is nauwelijks aandacht voor de seksualiteit van de cliënt in zijn ondersteuningsplan
  • er zijn weinig meldingen van seksueel misbruik, in tegenstelling tot de landelijke cijfers
  • begeleiders zijn vaak reactief en beheersmatig bezig als het gaat om seksualiteit. 

De training is bedoeld voor medewerkers die werken met (jongere) cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De training is het meest effectief wanneer het hele team deelneemt. Bij deelname van een deel van het team zal er extra aandacht moeten zijn hoe deze deelnemers het geleerde met het team gaan delen.

 

Aansluitend op deze training kunnen 2 vervolgcursussen worden gevolgd:

-          Autisme en seksualiteit

-          Seksuele voorlichting met materialen

 

Doelstellingen

De cursist

-          heeft kennis en aandacht voor het thema seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke

           beperking in de eigen instelling.

-          kan verwoorden wat de invloed is van eigen normen en waarden op het professioneel handelen mbt het

           thema seksualiteit en intimiteit

-          kan omschrijven hoe de “normale” psychoseksuele ontwikkeling verloopt

-          heeft kennis en vaardigheden ontwikkeld m.b.t. het in gesprek gaan over seksualiteit met cliënten en

           ouders.

-          heeft kennis en vaardigheden ontwikkeld voor het maken van een voorlichtingsprogramma.

-          heeft kennis en inzicht in normaal en afwijkend seksueel gedrag in relatie tot de biologische leeftijd en

           de ontwikkelingsleeftijd van cliënten.

 

Duur van de training:

3 dagdelen

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.