Verslavingszorg bij de doelgroep LVB

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern
Thema: LVB+


“Voor onze cliënten laat de kunst van het omgaan met verleidingen zich niet een hokje plaatsen. Onze taak is om de cliënt echt te zíén en dan zijn of haar route te ontdekken.”

Toelichting: Veel medewerkers zijn in hun reguliere beroepsopleiding onvoldoende toegerust met kennis en vaardigheden die specifiek/aanvullend gevraagd worden in de zorgverlening voor de doelgroep (SG)LVB (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) waarbij (mogelijk) sprake is van verslavingsproblematiek.

Leerdoelen
De cursist
•    heeft zicht op ontstaansmogelijkheden van de problematiek
•    gaat op zoek naar de betekenis van bepaald gedrag en kan de begeleidingsstijl / -inhoud / -attitude  

     hierop aanpassen;
•    heeft kennis van de verslavingscirkel
•    heeft kennis van de relatie tussen verslavingsgedrag en onderliggende problematiek/

     persoonlijkheidskenmerken
•    is in staat verslavingsgedrag te herkennen en benoemen
•    is in staat algemene richtlijnen ten aanzien van het handelen bij verslavingsproblematiek te benoemen
•    heeft kennis van de verschillende wettelijke kaders
•    weet waar instanties voor staan en wat de consequenties daarvan zijn in de samenwerking
•    kan de invloeden van het netwerk op de problematiek benoemen en weet dit toe te passen in de praktijk in

     de coördinatie en communicatie over de cliënt
•    heeft zicht op de ethische dilemma’s die dit met zich mee kan brengen en weet dit professioneel in gesprek

     te brengen
•    kan het geleerde vertalen naar eigen handelen en professionele ontwikkeling
•    is in staat opgedane kennis te vertalen naar de belangrijkste consequenties voor het handelen/begeleiden

     van cliënten, eigen gedrag en professionele ontwikkeling
•    is in staat de principes van begeleidingsmethodieken toe te passen binnen de eigen praktijk en/of

     casuïstiek

Doelgroep
Beroepskrachten die werken met de (LVB-) doelgroep.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.