Outdoor teamtraining

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern
Thema: Outdoor
Maatwerk - Outdoortraining- 8 Large.jpg

“Heel relaxed om op deze manier met elkaar aan de slag te gaan. Zonder het door te hebben ben je hard aan het werk en
word je als team en individu een spiegel voorgehouden. We kunnen hier nu echt mee aan de slag.”

Toelichting
Wanneer je als team bepaalde doelen moet verwezenlijken komt het aan op samenwerking. In het vaststellen en verbeteren van de kwaliteit van die samenwerking kan een outdoorteamtraining een uitstekend instrument zijn.

Wat is een outdoorteamtraining?
Een outdoorteamtraining is boeiend en leuk. Je krijgt een kick van het gezamenlijk opdrachten vervullen in de open lucht. Een outdoorteamtraining is niet gevaarlijk en heeft niets met survival te maken. Je hoeft niet over een ijzeren conditie te beschikken, iedereen kan meedoen. Een trainingsdag wordt spelenderwijs doorgebracht. Er wordt vaak gelachen, maar toch is outdoor bepaald geen spelletje.

Voorafgaand aan de training worden samen met de trainer de (verbeter)doelen vastgesteld. Veel gehoorde opmerkingen zijn: “We willen inzicht in waar de knelpunten in ons teamfunctioneren vandaan komen”.
“We willen meer zelfstandig functioneren als team”.
“We willen als team meer methodisch en gestructureerd aan het werk”.
“De sfeer in het team kan beter, we hakketakken zoveel”.
“De kar wordt in ons team door te weinig teamleden getrokken”. Deze opmerkingen worden uitgediept en geconcretiseerd naar doelen waarna de trainer een programma ontwerpt.

Wat levert de training op?
Het resultaat van een outdoorteamtraining is dat het team inzicht heeft verworven in haar sterke kanten en in hoe het haar zwakke kanten kan versterken. Dit gebeurt spelenderwijs en door concrete leerervaringen.

Indoor wordt vervolgens de transfer gemaakt naar de beroeps-praktijk van de deelnemers. Op basis van de ontstane inzichten wordt een verbeterplan geformuleerd waarmee men na de training aan de slag kan.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.