Intervisie

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern
Thema: Intervisie

“Door met mijn collega’s over mijn probleem te praten, leerde ik nieuwe manieren om met de situatie om te gaan. Het was erg fijn om advies te krijgen van mensen die in dezelfde situatie zitten.”

Toelichting
Intervisie is een didactische methode waarbij een groep collega’s over een langere tijdsperiode regelmatig samenkomt. Gemiddeld duurt een intervisietraject zes tot acht maanden.

Het doel hierbij is om via een bepaalde methodische systematiek elkaar:
•    te ondersteunen bij de wijze waarop ieder het werk uitvoert
•    te helpen ieders eigen wijze van werkuitvoering te verbeteren.

Welk van deze beide accenten door een intervisiegroep feitelijk wordt gerealiseerd en met welke diepgang, is afhankelijk van de aard van beroepsuitoefening van de deelnemers en hun vaardigheid om met elkaar als intervisiegroep te werken.

Intervisiegroepen worden begeleid in hun proces door een deskundig intervisor. De taak van de intervisor is om de veiligheid binnen de groep te waarborgen, de methodiek te begeleiden en om de groep zo snel mogelijk tot zelfstandig intervisianten te coachen. Het uitgangspunt is dat de groep voldoende handvatten krijgt om hun eigen proces te begeleiden.

Omvang en samenstelling van een intervisiegroep
Een intervisiegroep bestaat uit vijf tot acht deelnemers, die:
•    een vergelijkbaar of overeenkomstig beroep of functie uitoefenen
•    geen directe werk- en gezagsrelatie hebben in de uitvoering van hun werk
•    op vrijwillige basis deelnemen

Enkele kenmerken van de werkwijze
Om de beurt brengen leden van de intervisiegroep actuele ervaringen met het hanteren van situaties en opgaven in hun eigen beroepsuitoefening in. Onderling en wederkerig wordt begeleiding geboden om:
•    het omgaan met een, als probleem ervaren, situatie te verbeteren
•    aspecten van het eigen functioneren in een gewenste richting te ontwikkelen.
Tegelijkertijd doen ook de medegroepsleden inzichten op om hun eigen functioneren te verbeteren. Er wordt per week onderling gerouleerd in de rol, zodat ieder groepslid een keer inbrenger, adviseur en eventueel begeleider is geweest.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.