37 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Intramusculair en subcutaan injecteren

Een cursus waarbij het intramusculair (in een spier) en subcutaan (onder de huid) injecteren centraal staat. De cursist krijgt vooraf theoretische uitleg over de twee verschillende vormen van...

Katheteriseren en blaasspoelen

In deze cursus staan verschillende onderwerpen met betrekking tot het catheteriseren van urine uit de blaas centraal. De cursist krijgt beknopte uitleg over de anatomie van de urinewegen en theoretische...

Kracht van eenvoud, Cello in beweging

Toelichting De beweegmethode ‘De kracht van eenvoud’ is ontstaan gedurende het project ‘Cello in beweging, zo kan het ook’ en blijft zich doorontwikkelen. Bewegen en bewogen worden is niet...

Leertraject EMB met e-learning

Uitgangspunt voor de begeleiding van mensen met EMB is het bewerkstelligen van een 'goed leven'. Een 'goed leven'is opgebouwd uit vijf levensgebieden. Dit zijn de zogenaamde LACCS-gebieden. De letters LACCS staan...

Nederlands ondersteunend met gebaren

De vaardigheid in gebaren van een cliënt wordt voor 75% bepaald door de vaardigheid van de begeleiders of leerkrachten die met hem/ haar communiceren. Hier ligt een enorme uitdaging in de zorg. Ga die uitdaging...

Omgaan met cliënten met epilepsie

Deze cursus bevat theoretische en praktische uitleg over epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Na de cursus is de deelnemer bevoegd om een cliënt met een epileptische aanval te...

Opfris autisme (met e-learning)

Volg de Opfris autisme en je bent weer helemaal op de hoogte van theorieën die autisme verklaren en van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autisme.  informatie verwerking - DSM V - Wat is autisme? -...

Opvang van collega’s na een ingrijpende gebeurtenis

Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om ingrijpende gebeurtenissen mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de confrontatie met ziekte of overlijden van...

Professioneel handelen bij (dreigende) agressie met e-learning

Het accent van deze training ligt vooral op het voorkomen van agressie. Men leert om een betekenis te geven aan het gedrag van de cliënt en vervolgens op passende wijze ondersteuning te bieden. Tijdens deze training...

Sensorische informatieverwerkingsproblematiek

In de dagelijkse praktijk ervaren we dat de wijze van prikkelverwerking bij de cliënten kan leiden tot moeilijk verstaanbaar gedrag. In deze cursus krijg je inzicht in de verwerking van zintuigelijke...
< Previous | 
1  |  2  |  3  |  4
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Doelgroep

Bij- en nascholing beroepskrachten
Competentiegebied