37 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Begeleiders in Beeld

Ben jij iemand die steeds geboeid wordt door het moeilijk verstaanbare gedrag van cliënten?Ben jij iemand die kritisch durft te kijken naar hoe jij reageert op dat bijzondere gedrag?Ben jij je er bewust van dat jij...

Diabetes mellitus

In deze cursus wordt ingegaan op wat diabetes (‘suikerziekte’) inhoudt voor de cliënt zelf en voor de omgeving. Waar moet je rekening mee houden in de dagelijkse omgang en het eten? Welke zaken...

Eten en drinken zonder problemen (met e-learning)

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een verhoogde kans hebben op eet- en drinkproblematiek van verschillend kaliber. Bijvoorbeeld als gevolg of samenhangend met specifieke syndromen, ernstige...

Herhalingscursus aandachtsfunctionaris bhv

In deze cursus krijg je tips en handvatten hoe je invulling kunt geven aan je rol als aandachtsfunctionaris bhv. Er wordt dieper ingegaan op een specifiek bhv-thema.   Er is gelegenheid voor uitwisseling van...

Herhalingscursus bhv voor medewerkers van grotere dagcentra

In deze cursus worden kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening opgefrist en aangevuld.   Aan bod komen het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van een...

Herhalingscursus reanimatie met e-learning

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (N.R.R.) moet eenieder die een basiscursus reanimatie met goed gevolg heeft afgesloten minimaal 1 maal per jaar een herhalingscursus volgen....

Het gebruik en toedienen van medicijnen

  Toelichting Dit is een praktijkgerichte cursus voor medewerkers die geneesmiddelen oraal of in de vorm van oor-, oog-, neusdruppels en zalven toedienen aan cliënten. In de cursus wordt gekeken naar de diverse...

Het gebruik van tilliften met e-learning

Er wordt op steeds meer groepen gewerkt met een tillift. Dit komt door de toenemende vergrijzing van cliënten en een toenemende zorgvraag.   Ook wordt er vanuit de Arbo beter gelet op het minimaliseren van de...

Het toedienen van een hoog klysma en darmspoeling

Een cursus over het toedienen van een hoog klysma en een darmspoeling. Beknopte uitleg van anatomie van de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm komt aan bod. Tevens een theoretische uitleg over het...

Het toedienen van sondevoeding

Een cursus waarbij het toedienen van sondevoeding via een neus-/maag- of PEG-sonde centraal staat.   De volgende onderdelen komen aan bod: Inbrengen van de neussonde: Alleen verpleegkundigen 4 en 5...
< Previous | 
1  |  2  |  3  |  4
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Doelgroep

Bij- en nascholing beroepskrachten
Competentiegebied