Aandachtsfunctionaris ergonomisch werken

Verdiepingscursus op de basiscursus ‘Verantwoord verplaatsen’

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: ARBO + veiligheid
Competenties: Omgaan met grenzen, Ondersteunen van de cliënt, Professioneel werken

In deze cursus word je voorbereid en getraind om je rol als aandachtsfunctionaris goed te kunnen vervullen.

 Dag 1 staat in het teken van de rol en taken van de ergocoach en de instrumenten en middelen die je als ergocoach ter beschikking staan.

Dag 2 oefen je met coachingsvaardigheden. 

Dag 3 ga je praktisch aan de slag met til- en transfertechnieken in complexere situaties en leer je hoe je anderen deze technieken kunt aanleren. Het laatste dagdeel presenteren de deelnemers aan elkaar de resultaten van hun huiswerkopdracht en laten zien hoe zij het geleerde in de praktijk toepassen.  

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan benoemen wat de rol, taak en functie van de aandachtsfunctionaris ergonomisch werken inhoudt
  • kan invulling geven aan de taak als aandachtsfunctionaris
  • kan de praktijkrichtlijnen en de branche-instrumenten toepassen om risico’s van fysieke belasting bij de werkzaamheden in kaart te brengen
  • kan vanuit een haptonomische benadering bewegen en bejegenen
  • kan collega’s coachen in fysieke belasting en gebruik van hulpmiddelen
  • kan adviseren over het plan van aanpak fysieke belasting
  • kan voorlichting en instructie over fysieke belasting geven aan collega’s
  • kan advies geven over werktechnieken bij fysiek belastende werkzaamheden
  • kan benoemen wat coachen is en wat een coachende houding betekent voor de aandachtsfunctionaris Ergo.
  • heeft geoefend in vereiste coachingsvaardigheden.

 

Toetsing

Na het eerste dagdeel ontvangen de deelnemers een huiswerkopdracht. De stof die gedurende de cursus wordt aangeboden kan daarin direct worden toegepast. Tijdens het laatste dagdeel presenteren de deelnemers de resultaten van hun opdracht voor de groep.

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Verdieping Verantwoord verplaatsen

Aandachtsfunctionaris ergonomisch werken