Omgaan met cliënten met epilepsie

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Vrijwilligers van Cello
Thema: Verpleegtechnische handelingen
Competentie: Ondersteunen van de cliënt
11 shutterstock_87570436.jpg

Toelichting

Deze cursus bevat theoretische en praktische uitleg over epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Na de cursus is de deelnemer bevoegd om een cliënt met een epileptische aanval te verzorgen en een Stesolid/Rivotril Rectiole toe te dienen en/of druppels in de wangzak.

 

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten (niveau 2 en 3/anders opgeleid) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Leerdoelen

De cursist

  • kan vertellen wat epilepsie is
  • kan vertellen welke cliënten op de woongroep of de dagbesteding-groep een vorm van epilepsie hebben en kan de verschillende vormen benoemen
  • kan handelen als iemand een epileptische aanval heeft
  • kan opzoeken welke voorzorgsmaatregelen zijn afgesproken rondom de cliënt met epilepsie.

 

Toetsing

Bij de cursus hoort een werkopdracht. Deze staat voorin de reader en wordt bij aanvang van de cursus ingeleverd. Hierover staat in de uitnodiging meer informatie.

 

Na deelname aan de cursus en het inleveren van een werkopdracht is de cursist bevoegd om cliënten met epilepsie te begeleiden. Hier krijgt de cursist een bekwaamheidsverklaring van.
Let op!: Voor medewerkers buiten Cello geldt dat de cursist een bewijs van deelname onvangt. Een bekwaamheidsverklaring ontvangen zij niet van Cello, deze moet afgegeven worden door de eigen organisatie.

 

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
4 april 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
10 mei 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
11 juni 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
11 juli 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
6 augustus 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
5 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
2 oktober 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
6 november 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk
5 december 2019 van 9.30 tot 12.30 uur 15 Bekijk