Eten en drinken zonder problemen (met e-learning)

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Vrijwilligers van Cello
Thema: Overig
Competentie: Ondersteunen van de cliënt
eet en drinkproblematiek

Toelichting
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een verhoogde kans hebben op eet- en drinkproblematiek van verschillend kaliber. Bijvoorbeeld als gevolg of samenhangend met specifieke syndromen, ernstige lichamelijke beperkingen en ouder worden.  Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen met een meervoudig complexe beperking tijdens hun leven in meerdere of mindere mate slikproblemen ondervindt. Dit percentage loopt op naarmate de leeftijd stijgt.

Deze praktische cursus is bedoeld voor assistenten, begeleiders, ouders en vrijwilligers  en geeft inzicht in het eet- en drinkpatroon van degene voor wie ze zorgdragen. Het helpt hen problemen die daarmee samenhangen te signaleren en het eten en drinken zo aangenaam en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Na het maken van een e-learning (duur 45 minuten) volgt een praktijkmoment (duur 15 minuten). Dit kun je plannen met een van de logopedisten Floor Stoop ( fstoop@cello-zorg.nl / 06-27 09 18 71) of Margo Fuller (mfuller@cello-zorg.nl, 088 – 34 53 041).

Leerdoelen
De cursist

  • kan benoemen hoe het normale slikproces verloopt
  • kan aangeven welke veelvoorkomende problemen op kunnen treden en de gevolgen hiervan benoemen
  • kan slikproblemen signaleren
  • kan actie ondernemen wanneer er eet- en drinkproblemen worden gesignaleerd bij de eigen cliënt
  • kan de basisvaardigheden bij eten en drinken ondersteunen bij de eigen cliënten
  • de cursist is op de hoogte van het protocol verslikken en verstikken en weet hoe te handelen in geval van verslikken / verstikken van een cliënt.

Blended
De cursus heeft een ‘blended’ karakter. Dat wil zeggen; een combinatie van e-learning, werkplek- en klassikaal leren.

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.