Kracht van eenvoud, Cello in beweging

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello, Ouders, verzorgers, Vrijwilligers van Cello
Thema: Ernstig meervoudig beperkten
Competenties: Vraaggericht werken, Ondersteunen van de cliënt, Regie en coördinatie, Communiceren, Methodisch werken, Ontwikkelingsgericht begeleiden, Professioneel werken
De kracht van eenvoud

Toelichting

De beweegmethode ‘De kracht van eenvoud’ is ontstaan gedurende het project ‘Cello in beweging, zo kan het ook’ en blijft zich doorontwikkelen.

Bewegen en bewogen worden is niet vanzelfsprekend voor kinderen en volwassenen met EMB. In hun dagelijkse leven zijn ze vrijwel altijd afhankelijk van anderen om in beweging te komen. De beweegmethode De kracht van eenvoud! Brengt daar verandering in. Met eenvoudige middelen worden kinderen en volwassenen uitgedaagd om zelf in beweging te komen.

De kracht van eenvoud! is eenvoudig toe te passen en makkelijk in het gebruik. De activiteiten kunnen thuis en op de groep worden gebruikt. Je kijkt naar de individuele persoon hoe lang de activiteit duurt en de persoon er behoefte aan heeft, dit kan wisselen in 5 minuten en soms langer, net zo lang totdat ze het leuk en interessant vinden.

In deze workshop leer je op een inspirerende manier hoe je deze beweegmethode eenvoudig toe kunt passen op je eigen werkplek. Het gaat hierbij niet om grote activiteiten, maar om eenvoudig aan te bieden activiteiten dicht bij de cliënt met gebruik van eenvoudige materialen.

Beweegkaarten
Veel ervaringen zijn beschreven en gevisualiseerd. Samen met de uitgeverij Fysioeducatief zijn deze ervaringen door ontwikkelt in 9 sets beweegkaarten.

Deze sets bestaan uit 9 beweegactiviteiten die zijn uitgeschreven in handzame kaartensets. Je kunt de kaarten los gebruiken, of ervoor kiezen om ze volgens een gestructureerde opbouw aan te bieden aansluitend bij de methode Ervaar het Maar. De kaartensets zijn te bestellen www.fysioeducatief.nl/dekrachtvaneenvoud. Mensen van Cello krijgen korting als ze de kaarten bestellen via celloinbeweging@cello-zorg.nl

Leerdoelen

De cursist

  • kan vertellen welke beweegmogelijkheden aangeboden kunnen worden
  • kan beweegmogelijkheden aanpassen aan de individuele deelnemer
  • kan uitleggen welke invloed een beweegactiviteit teweeg brengt bij de deelnemer
  • kan zelf nieuwe beweegmogelijkheden te ontwikkelen
  • kan beweegactiviteiten implementeren en beweegmogelijkheden integreren binnen de ADL
  • heeft inzicht in de bejegening van mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB)


Geen data beschikbaar!

Op dit moment zijn er geen data beschikbaar. Het is wel mogelijk om je in te schrijven voor de wachtlijst via het leerportaal (alleen medewerkers van Cello). Bij voldoende aanmeldingen wordt er een workshop georganiseerd en krijg je hier bericht van. Klik hier om direct naar het leerportaal te gaan.

Heb je geen inlogcode voor het leerportaal en wil je je toch inschrijven voor de wachtlijst? Stuur een mail naar oplc@cello-zorg.nl

 

 

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Film Kracht van eenvoud!