Sensorische informatieverwerkingsproblematiek bij cliënten met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB)

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Zintuigelijke beperking
Competenties: Vraaggericht werken, Communiceren, Ondersteunen van de cliënt

Toelichting

In de dagelijkse praktijk ervaren we dat de wijze van prikkelverwerking bij de cliënten kan leiden tot moeilijk verstaanbaar gedrag. In deze cursus krijg je inzicht in de verwerking van zintuigelijke prikkels, prikkels waar wijzelf en onze cliënten gedurende de hele dag aan blootgesteld worden.

 

Waarom vindt een cliënt het vervelend als je hem/haar afdroogt?

Waarom heeft een cliënt problemen met dagelijkse activiteiten/verzorging?

Hoe kan het dat mijn cliënt begint te schreeuwen als de radio aan staat?

Waarom is het eten van bepaald voedsel zo moeilijk?

Waarom raakt mijn cliënt iedereen aan?

Dit zijn vragen waarmee je als begeleider te maken kan krijgen tijdens het werken met cliënten van alle niveaus.

 

Leerdoelen

De cursist

  • weet wat sensorische informatieverwerking (SI) betekent
  • weet dat SI-problematiek een veel voorkomend probleem vormt bij mensen met een verstandelijke beperking
  • weet op wat voor manier SI-problematiek invloed heeft op het dagelijks functioneren van de cliënt
  • kan een vermoeden van een SI-probleem bij de cliënt signaleren 

Doelgroep

Beroepskrachten in de zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.