Professioneel handelen bij (dreigende) agressie met e-learning

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Gedragsproblemen en/of LVB+
Thema: LVB+
Competenties: Omgaan met grenzen, Regie en coördinatie

Het accent van deze training ligt vooral op het voorkomen van agressie. Men leert om een betekenis te geven aan het gedrag van de cliënt en vervolgens op passende wijze ondersteuning te bieden. Tijdens deze training is het ook van belang om inzicht te krijgen in de eigen emotie om zodoende preventief te kunnen handelen bij dreigende situaties.

 

De training ‘Professioneel handelen bij (dreigende) agressie’ wordt modulair aangeboden om de vragen uit de praktijk beter te kunnen beantwoorden. De praktijk leert dat het nodig is dat er in de training, naast het leren omgaan met agressief gedrag, nadrukkelijk wordt stilgestaan bij het voorkomen van agressief gedrag. Tevens is er aandacht voor het leren omgaan met angsten en gevoelens van onmacht.

 

De inzichten en reflectie van de medewerker tav de eigen emoties en gedrag maken het de werker mogelijk om onder spanningsvolle omstandigheden adequaat en dus professioneel te (blijven) reageren.

 

De opbouw van deze training is tweeledig; er is een verplichte e-learning module die voorafgaande aan de training wordt aangeboden. Daarnaast is er een praktijkgerichte training van maximaal 3 dagen.

 

Teams zijn door de manager ingedeeld in ‘categorieën’ waarbij deze categorie van invloed is op de trainingsvorm en intensiteit.

 

Opzet nieuwe training PHDA:

Verplichte E-learning. De medewerker maakt de e-learning module. Hieraan zit geen ‘voldoende/onvoldoende’ beoordeling. De module is, als deze geheel gevolgd is, ‘voldaan’. Indien niet gevolgd, dan kan ook niet worden deelgenomen aan de training (praktijk). De volgende onderdelen zijn van toepassing bij een gehele training. De E-learning is aangepast per categorie.

  • Module 1: o.a houding, visie, omgaan met angst/frustratie tav agressie., kernkwadrant
  • Module 2: o.a communicatie, Individuele Fysieke Veiligheid technieken
  • Module 3: o.a veilig afzonderen of cliënt naar andere ruimte brengen (HDTI technieken).                         Praktijksimulaties met acteur 

De gehele training bestaat uit 3 dagen. De E-learning neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag. 

 

Algemene leerdoelen:

  • Je hebt inzicht over factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van agressie bij cliënten.
  • Je hebt (in)zicht over mogelijke effecten van je persoonlijke kwaliteiten, overtuigingen en gedragspatronen op het gedrag van cliënten en vice versa.
  • Je kunt uitleggen wat wordt verstaan onder ‘ondersteunende communicatie’ en je hebt ermee geoefend.
  • Je hebt je mogelijkheden vergroot om preventief, de-escalerend en effectief te handelen in de verschillende fasen van agressie.

 

Doelgroep

Beroepskrachten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Data

(Start)datum Duur Maximum aantal plaatsen
15 april 2019 2 hele dagen 5 Bekijk
15 april 2019 3 hele dagen 12 Bekijk
17 juni 2019 2 hele dagen 5 Bekijk
17 juni 2019 3 hele dagen 12 Bekijk
26 augustus 2019 2 hele dagen 5 Bekijk
26 augustus 2019 3 hele dagen 12 Bekijk
21 oktober 2019 2 hele dagen 5 Bekijk
21 oktober 2019 3 hele dagen 12 Bekijk
16 december 2019 3 hele dagen 12 Bekijk
16 december 2019 2 hele dagen 5 Bekijk

Quote van deelnemer

Klik hier voor de folder
‘Ik heb veel geleerd over wat agressie van de cliënt nu daadwerkelijk met me kan doen en hoe ik hierin handel en kán handelen. Ook heb ik d.m.v. een acteur ervaren dat ik soms toch onzekerder ben in mijn handelen dan ik dacht. De adviezen en inzichten die ik kreeg hebben me aan het denken gezet. Mijn houding is wel degelijk van invloed op wat ik uitstraal of zeg tegen mijn cliënten.Ik voel mij zekerder en dat voelt de cliënt ook.’