37 leeractiviteiten beschikbaar

Sorteer op: Naam
Sorteer op: Naam

Aandachtsfunctionaris ergonomisch werken

In deze cursus word je voorbereid en getraind om je rol als aandachtsfunctionaris goed te kunnen vervullen.  Dag 1 staat in het teken van de rol en taken van de ergocoach en de instrumenten en middelen die je als...

AutismeBelevingsCircuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer...

Basis autisme met e-learning

Een onmisbare cursus voor medewerkers die (gaan) werken met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de basis komen de volgende onderwerpen aan bod: - informatie verwerking - DSM V - Wat is autisme? -...

Basiscursus aandachtsfunctionaris bhv

In deze cursus leer je hoe je invulling kunt geven aan je taak als aandachtsfunctionaris bhv op je locatie. Je leert over specifieke bhv-risico’s en hoe je een preventierondgang op je locatie maakt.   We gaan in...

Basiscursus bedrijfshulpverlening (bhv)

In deze cursus leer je op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken/bestrijden van een beginnende brand.   Daarnaast leer je ook het beperken van de gevolgen van ongevallen en...

Basiscursus reanimatie met E-learning

In Nederland worden wekelijks ongeveer 200 mensen buiten het ziekenhuis door een hartstilstand getroffen. Vaak is een acuut hartinfarct de oorzaak van een hartstilstand.   Een hart- of...

Basiscursus verantwoord verplaatsen

Dit is een praktische cursus voor medewerkers die veelvuldig of langdurig personen of materialen tillen en verplaatsen in zorgsituaties.   In de cursus leren cursisten op de juiste manier te tillen en te...

Basiskenmerken LVB en bijkomende problematiek

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. De cliënt heeft onder andere door zijn beperking, een bijzondere...

Basisscholing coördinerend begeleiders

  Deze cursus is momenteel in ontwikkeling.

Begeleiden van studenten (incl. e-learning)

De training is bedoeld voor medewerkers die leerlingen en stagiaires (gaan) begeleiden op de eigen werkplek. De te begeleiden leerlingen en stagiaires volgen doorgaans de opleiding Verpleegkunde,...
1  |  2  |  3  |  4
 | Next >

Vind je leeractiviteit

Doelgroep

Bij- en nascholing beroepskrachten
Competentiegebied